Бюджет

 


 

⇒ Протокол-5-2022-ОС.pdf

⇒ Информация-бюджет-1-тримес-2022

⇒ Отчет-1-тримесечие-2022г.

⇒ Бюджет-2022г.

⇒ Отчет 31.12.2021г.

⇒ Информация_12.21г.

Протокол_12.21г.

⇒ Информация 30.09.21г.

⇒ Протокол-1-12.10.21г.

⇒ Отчет 30.09.21г.

⇒ Отчет 30.06.2021г.

⇒ Протокол 30.06.2021г.

⇒ Информация 30.06.2021г.

⇒ Отчет 31.03.2021г. 1

⇒ Протокол № 5 от 12.04.2021г.

⇒ Информация 31.03.2021г.

⇒ Бюджет 2021г.

⇒ Отчет-2020г.

Информация по бюджета-2020г.

⇒ Протокол №4/20.01.2021г.

⇒ Отчет 30.09.2020г.

⇒ Информация 2020.

⇒ Протокол №1 16.10.2020.

⇒ Информация 30.06.2020г.

⇒ Отчет 30.06.2020г.

⇒ Протокол 14

⇒ Бюджет 2020г.

⇒ Инфо 31.03.2020г.

⇒ Отчет 31.03.2020г.

⇒ Протокол 12

⇒ Информация за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие / годишен план/ на 2019г.

⇒ Отчет към 31.12.2019г.

⇒ Протокол № 10/ 16.01.2020г.

⇒ Информация за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2019г.

⇒ Отчет към 30.09.2019г.

⇒ Протокол №7/ 15.10.2019г.

⇒ Протокол №5/ 26.07.2019г.

⇒ Отчет към 30.06.2019г.

⇒ Информация за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2019г.

⇒ Бюджет за  2019 г.

⇒ Отчет към 31.03.2019 г.

⇒ Протокол N:4 от 15.04.2019 г.